گروه توليدي بجین ری
گروه توليدي بجین ری

   02166006925
   28/شهريور/1398  
                

 پروفیل LSF و CFS بیجینگروه تولیدی ﭘﺮوﻓﯿﻞ بیجین اولین طراح و تولید کننده ماشین آلات رول فرمینگ مقاطع مختلفLSF و CFS تمام اتوماتیک با سیستم منحصر به فرد کامپیوتری در ایران است که با تلاش شبانه روزی مهندسین و متخصصان مجموعه پروفیل بیجین موفق به ساخت این دستگاه که قابل رقابت با دستگاههای مشابه اروپایی ، آمریکایی و کانادایی می باشد ، گردیده است و نیز در این راستا موفق به اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن شده است همچنین این مجموعه ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮم دﻫﯽ و ﭘـﺎﻧﭻ را روي اﻧـﻮاع ورق ﻫـﺎي(ﮔــﺎﻟﻮاﻧﯿـﺰه ، روﻏﻨـﯽ ، ﺳﯿـﺎه ، آﻟـﻮﻣﯿﻨﯿـﻮم ، اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ) ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ (1.0 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮ)اﻧﺠـﺎم دﻫﺪ و ﺑﺎ در اﺧﺘﯿـﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﻣﺴـﻠﻂ ﺑﻪ داﻧﺶ روز در ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎزه ایي، غیر سازه ایی و اﺗﺼﺎﻻت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎي سبک LSF، CFS، سازه¬های خورشیدی(با انواع فرم ها و پانچ ها) و پروفیل کنافی را در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ در طرح های متنوع اراﺋﻪ دﻫﺪ.

طراحی، ساخت و اجرای پروژ های یک طبقه و دوطبقه واقع در سرپل ذهاب کرمانشاه به روش قاب خمشی CFS‌ (Special bolted moment frame “SBMF”)

طراحی، ساخت و اجرای پروژه 300 واحدی ارومیه در سه طبقه به روش CFS (قاب ساره بهمراه بادبند فلزی هم محور فولادی)

طراحی و ساخت سوله به روش CFS . اجرا شده در شهرستان لار استان فارس. مجری مهندس محرابی

طراحی دکل با پوشش سبز به ارتفاع 17 متر برای نمایشگاه گل قطر با ورق گالوانیزه سه میلیمتر

طراحی، ساخت و اجرای پروژ نیم طبقه فروشگاه ASP

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت براي گروه تولیدی بجین ری محفوظ میباشد

کل بازدید: 10,577 امروز: 35 دیروز: 111